null
Shadow Word generated at Pimp-My-Profile.com
Shadow Word generated at Pimp-My-Profile.com
  Memetri sastra,basa saha budhaya Jawa
RACIKAN
SPONSOR
Polling
Waosan wonten dalem
Total of answers: 10
Ngetung Sing Teka

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
SPONSOR
Bisnis Dahsyat tanpa modal

DITILANG

Paijo ditilang dening pak polisi :
"Napa salah kula Pak? Kula mpun ngangge helm, ngangge jaket, gadhah SIM, STNK nggih mbeta, kok kula ditilang ?”
Polisi mangsuli kanthi enteng :
"Mumet aku ndelok kowe… mosok muter2 nganggo jaket karo helman nanging gak numpak montor”


DOLANAN HP

Nalika malem Jum’at Kliwon, juru kunci kuburan weruh wong wadon lagi dolanan HP neng ndhuwur undhuk-undhukan lemah kuburan. Juru kunci kuburan langsung srengen:
"Mbak, bengi-bengi ngene kok dolanan hape nang ndhuwur kuburan?”
Wong wadon mau mangsuli "Nggih pak, lha teng nglebet kuburan mboten wonten sinyal ta Pak…”ENTENANA SESUK


Ana nom-noman ing ngarep omahe mbah dhukun:
"Mbah tulung njenengan bantu manggihaken dompet kula ingkang ical wau siang,” panjaluke nom-noman kuwi marang mbah dhukun kang kawentar bisa nemokake barang-barang ilang.
"Entenana sesuk ae, Le,” wangsulane si mbah dhukun.
"Ngentosi mbenjing dospundi ta mbah, isi dompet kula niku wonten arta, SIM, kartu kredit, kalih surat-surat penting!” pandeseke nom-noman kuwi.
"Aku ra isa nemokake dompetmu nek kunci kamar praktekku sing ilang wiwit wingi durung ketemu.”


FACEBOOK
MLEBU ADMIN
JUJUGAN
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!
Copyright MyCorp © 2021 Free website builderuCoz