null
Shadow Word generated at Pimp-My-Profile.com
Shadow Word generated at Pimp-My-Profile.com
  Memetri sastra,basa saha budhaya Jawa
RACIKAN
SPONSOR
Polling
Panjenengan
Total of answers: 12
Ngetung Sing Teka

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
SPONSOR
Bisnis Dahsyat tanpa modal

Anut ombayipun jaman ingkang sampun ngancik jaman globalisasi, senajan ta namun awon-awonan, Sanggar Sastra Jawa TRIWIDA ugi nyobi ndamel website kados makaten punika. Wontenipun website punika ing pangangkah sageta:
  1. Minangka sarana nedahaken manawi Sanggar Sastra Jawa TRIWIDA taksih gesang,tuwuh,ngrembaka minangka wadhah para among sastra saha budaya Jawa
  2. Minangka sarana tetepungan wonten jagad maya ingkang langkung omber saha wiyar tebanipun
  3. Minangka sarana ngenalaken para anggota sanggar supados mboten gagap teknologi saha informasi modern
  4. Minangka sarana tukar warta antawisipun sanggar-sanggar ingkang sampun wonten langkung rumiyin
  5. Minangka sarana tetep nguri-uri,nuwuh ngrembakaken saha nglempakaken asil-asil sastra saha budaya Jawa ingkang adi tur luhung!

Pramila,

Sumangga para rawuh anggenipun mirsani isinipun website punika ingkang taksih tansah dipunngrembakakaken supados langkung jangkep saha ngremenaken kangge dipun sanjani!


MEMAYU HAYUNING BAWANA


Alamat Kantor/Sekretariat:

KRT.SURENPATEN RT.001/RW.01, BALEREJO,KECAMATAN KAUMAN-TULUNGAGUNG 66261

TELPON: 0355-591156 HP.081335472160

email sanggar: sanggartriwida@gmail.com

email ketua sanggar: narko_triwida@yahoo.com

email admin website : edysantosa72@yahoo.co.id


SPONSOR

Berkah Herbal Banner 8

Mesin Penghasil Uang 

 
FACEBOOK
MLEBU ADMIN
JUJUGAN
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!
Copyright MyCorp © 2021 Free website builderuCoz